Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през август 2019 година

През август 2019 г. в област Благоевград са функционирали 194 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6 374, а на леглата – 14 069. В сравнение с август 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 4.9% и на леглата – с 1.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 135 340, или с 5.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Над 71% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. намаляват с 3.8% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 57 547 броя. От всички пренощували лица 73.7% са българи. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2019 г. са реализирали средно по 2.3 нощувки, а чуждите граждани са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Благоевград през август 2019 г. е 32.8%, като спрямо август 2018 г. намалява с 1.2 процентни пункта.