Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2019 година

През август 2019 г. в област Хасково са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 897, а на леглата – 1 561. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 6.3%, а леглата в тях – със 7.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 12 375 и намаляват с 10.0% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намаляват с 19.3%, а в местата за настаняване с 3 звезди – с 8.5%. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди броят на нощувките се увеличава с 23.3% спрямо август 2018 г. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 44.7%, следвани от Румъния – 32.1%, Гърция – 5.7% и Германия – 2.1%.