Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 49.5 хил., от които 26.0 хил. са мъже, а 23.6 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.5 хил., а спрямо второто тримесечие на 2018 г. увеличението е с 4.0 хиляди.