Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през август 2019 година

През август 2019 г. в област Кърджали са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 540, а на леглата – 1 092. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.0%, а на леглата в тях – с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 9 999 и нараства с 24.8% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 50.9%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 4.0%.

През август 2019 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 49.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 45.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 50.8 и 54.4%. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 41.6% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция и Румъния – по 7.2%, Германия – 6.1% и Израел – 4.2%.