Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през август 2019 година

През август 2019 г. в областта са функционирали 218 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.3 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 8.5%, а леглата в тях – със 7.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на  125.9 хил., или с 12.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 81.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 44.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 26.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.9% от нощувките на чужденци и 39.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.9 и 34.8%.