Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Плевен към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Плевен функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 233 легла в тях (табл.1). Заведенията за извънболнична помощ са 57 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 232 легла.