Европейско здравно интервю в област Добрич през 2019 година

В периода октомври – декември 2019 г. на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра провежда анкетно изследване „Европейско здравно интервю – 2019”.

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС. Обект на наблюдение са лицата на 15 и повече навършени години.