Бракове и бракоразводи в област Шумен през 2018 година

Бракове

През 2018 г. в област Шумен регистрираните юридически бракове са 822 – с 6, или 0.7% повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 56.3% (463) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 359 брака. От общо 143 села в областта, в 48 не е сключен нито един брак, а в 23 – само по един.