Дейност на местата за настаняване в област Варна през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Варна са функционирали 453 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.6 хил., а на леглата – 69.5 хиляди. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намаляват с 0.4%, а броят на леглата в тях – с 1.7%.