Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.