Издателска дейност в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. в област София (столица) са издадени:

  • 5 733 книги с годишен тираж 8 155 хиляди
  • 857 брошури с годишен тираж 2 111 хиляди
  • 109 вестници с годишен тираж 200 млн.

            В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 551 (7.7%), а средния тираж се  увеличава от 811 през 2017 г. на 1 558 през 2018г., или с 92.1 %.