Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Добрич са функционирали 156 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.0 хил., а на леглата – 26.8 хиляди. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване и на леглата в тях нараства съответно с 1.3 и 1.7%, а броят на стаите намалява с 0.5%.