Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 77.4 хил., от които 41.6 хил. са мъже, а 35.8 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.0%.