Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 78.5 хил., от които 44.2 хил. са мъже, а 34.2 хил. са жени.