Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 315, а на леглата – 626.