Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни 2019 г. се увеличават с 4.6 хил. или с 12.0% спрямо края на март 2019 г., като достигат 42.6 хиляди.