Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. в област Добрич са приключили делата за 939 извършени престъпления. За 282 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 492 – с условно осъждане, за 10 – с оправдаване, за 18 – с прекратяване, и за 137 – с освобождаване от наказание.