Дейност на местата за настаняване в област Враца през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Враца са функционирали 26 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 501, а на леглата – 885. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 8.3%, като при броят на стаите увеличението е с 4.8%, а на леглата в тях – с 4.6%.