Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2019 г. са 27.9 хиляди. Спрямо края на март 2019 г. наетите лица намаляват с 2.0%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 11.1%.