Смъртност в област Добрич през 2018 година

Броят на умрелите през 2018 г. в област Добрич е 2 908 души, а коефициентът на обща смъртност – 16.6‰, при 15.4‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 49 случая, или с 1.7%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.