Образование в област Плевен през учебната 2018/2019 година

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че

: • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 6 683 деца, или с 2.1% по-малко в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 8.7 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.7 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 707 и 963 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 2 853.