Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 г. е 6, а новопостроените жилища в тях са 8.