Жилищен фонд в област Кюстендил към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Кюстендил се състои от 58 256 сгради или с 31 повече в сравнение с 2017 година. Жилищата в тях са 86 879. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%. Стоманобетонните и панелните сгради са 1 308 с 12 560 жилища в тях, тухлените –              48 964 с 66 258 жилища, а 8 061 жилища се намират в 7 984 сгради с друга конструкция. В градовете 25.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 72.7% – в тухлени и 1.5% в други сгради. В селата 80.2% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.1% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради.