Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Враца през 2018 година +

През 2018 г. в област Враца са приключили делата на 1 262 извършени престъпления. Делата за 475 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 529 – с условно осъждане, за 25 – с оправдаване, за 12 с прекратяване, и за 221 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1004 извършени престъпления, което е с 6.6% повече в сравнение с 2017 година.