Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2019 година

През май 2019 г. в област Добрич са функционирали 99 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 7.8 хил., а на леглата – 16.3 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях намаляват съответно с по 3.9%, а леглата в тях с 4.2%.