Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2018 година

През 2018 г. в област Шумен са приключили делата за 863 извършени престъпления. Делата за 273 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 408 престъпления – с условно осъждане, за 15 престъпления – с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 160 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2017 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 15.9%.