Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 759 извършени престъпления. Делата за 564 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 777 – с условно осъждане, за 14 – с оправдаване, за 25 с прекратяване, и за 379 – с освобождаване от наказание.