Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2018 година

Към 31.12.2018 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 703 легла, 50 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 6 лечебни и здравни заведения с общо 672 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 15 общини от Софийска област (табл. 1).Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Към 31.12.2018 г. в Софийска област многопрофилните болници са 9 с 1 320 легла. В сравнение с предходната година броят на многопрофилните болници остава непроменен, но легловият им фонд намалява с 14 легла. Специализираните болници са 4 със 323 легла.