Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. в област Ямбол са приключили делата за 839 извършени престъпления. Делата за 249 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 427 – с условно осъждане, за 37 – с оправдаване, за 11 – с прекратяване, а за 115 – с освобождаване от наказание.