Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2018 година

През 2018 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за 1 592 извършени престъпления. С осъдителни присъди са приключили делата за 1 244 извършени престъпления. От тях за 621 престъпления – с ефективно осъждане, а за 623 – с условно осъждане. Делата за 22 престъпления са били прекратени, за 59 са завършили с оправдаване, а за 267 – с освобождаване от наказание.