Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 20 с 2 910 легла, като 17 от тях са болници с 2 612 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 92 със 140 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 7 с 205 легла.