Жилищен фонд в област Търговище към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 43.7 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2017 година остават без промяна. В градовете се намират 27.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 72.5%. Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.