Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през май 2019 година

През май 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 887, а на леглата – 3 523.