Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Шумен към 31.12.2018 година

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област Шумен функционират 5 заведения за болнична помощ с 876 легла, заведенията за извънболнична помощ са 36 с 42 легла, а другите лечебни и здравни заведения в областта са 3, без разкрити легла.