Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Плевен през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в област Плевен броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 349. В сравнение с 2017 г. (370) броят им се намалява с 5.7% (фиг. 1).

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

• 77.4% са непълнолетни, а 22.6% – малолетни;

• Момчета са 274 (78.5%), а момичета – 75, или 21.5%;

• Учащи са 211 малолетни и непълнолетни лица, или 60.5%;

• В криминогенна среда са живели 247 (70.8%) малолетни и непълнолетни.