Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Стара Загора функционират 14 заведения за болнична помощ с 2 421 легла, от които 12 болници с 2 241 легла.