Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2018 година

Бракове

През 2018 г. в област Плевен са регистрирани 879 юридически брака – с 83 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност1 е 3.6‰. От всички регистрирани бракове 65.0% (571) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 308 брака (фиг. 1).