Индикатори за бедност и социално включване през 2018 година в област Враца

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

Оценка на бедността

По окончателни данни от изледването, проведено през 2019 г., линията на бедност общо за страната за 2018 г. е 351.11 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 550.8 хил.лица, или 22.0% от населението на страната.

Данните от изследването позволят изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линия на бедност на национално ниво – 60% от средният общ разполагаем нететн доход на домакинствата в рамките на областта. За 2018 г. в област Враца е размерът на линията на бедност е 274.75 лв. средно месечно на лице от домакинството, като под прага на тази линия е живяло 21.2% от населението на областта или 35.2 хил. лица.