Издателска дейност в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. в област Ямбол са издадени 30 книги с тираж 6 700 бр. и 8 брошури с тираж 1 000 броя.