Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2018 година

Доходи на домакинствата

През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е          5 883 лв. и нараства с 8.8% спрямо 2017 година. За последните десет години (2009 – 2018 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.5 пъти.