Култура – библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи в Софийска област през 2018 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. в Софийска област функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2018 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 83 973 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2018 г. са 271 хил. и в сравнение с 2017 г. намаляват с 9.3%. В дните със свободен вход са осъществени 7.1% от тях. Спрямо 2017 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са намалели със 7.6%.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2018 г. е 60 души и намалява с 9.1% в сравнение с 2017 година.

2. Кина

През 2018 г. в Софийска област прожекциите в кината намаляват с 6.3% в сравнение с предходната година, а посещенията – с 16.1%. Прожектирани са 108 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 5 български, 15 европейски, 83 от САЩ и 5 от други страни.

3. Телевизионна програмна дейност

През 2018 г. в Софийска област функционират 3 лицензирани и регистрирани български телевизионни оператора.