Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Добрич през 2018 година

Цена на сделките със земеделската земя в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Добрич достига 1 697 лв., при средна цена за страната 941 лева. на декар. Спрямо предходната година средната цена на земеделската земя в област Добрич намалява с 16.5%, и продължава да бъде най-висока в сравнение с останалите области.