Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Ловеч през 2018 година

През 2018 г. на отчет в Детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 244 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2018 г. са следните:

• 77.0% са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години), а 23.0 % са малолетни (8-13 години) .

• Момчетата са 180 (73.8%), а момичетата – 64, или 26.2%

.• Учащи са 219 лица, или 89.8%.

• В криминогенна среда са живели 159 (65.2%) малолетни и непълнолетни.