Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Търговище към 31.12.2018 година

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2018 г. са 4 с 624 легла, заведенията за извънболнична помощ са 32 с 13 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 65 легла.