Основни данни за културата в област Шумен през 2018 година

Музеи

Към 31.12.2018 г. в област Шумен функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2018 г. музеите на областта са посетени от 185.0 хил. посетители, като 21.4 хил. от тях са чужденци, а 27.6 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2017 г. общият брой посетители е намалял с 4.9%. Отчетено е увеличение на чуждестранните посетители – с 4.6 хил., или с 27.7%.