Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Сливен функционират 8 заведения за болнична помощ с 1 064 легла, от които 7 болници с 1 054 легла.