139 години Българска статистика

Днес Националният статистически институт отбелязва професионалния си празник – Деня на българската статистика. На 25 юни 2019 г. статистическата институция в България навършва 139 години. През 1880 г. с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо организационно отделение към Министерството на финансите. Законът за организирането на статистиката в България през 1946 г. урежда преминаването на Главна дирекция на статистиката към Министерския съвет и изграждането на мрежа от местни статистически органи. Вече 73 години отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториално статистическо бюро – Североизток, макар и с различни имена, събира, обработва, анализира и разпространява статистическа информация.