Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 41.5 хил., от които 23.8 хил. са мъже, а 17.7 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява със 7.8%.