Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Враца през 2018 година

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Цени на сделките със земеделска земя в област Враца през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Враца достига 971 лв. (средна за страната 941 лв.), което е с 6.9% повече в сравнение с 2017 година (табл.1).