Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ямбол достига 788 лв., което е с 18.4% по-малко в сравнение с 2017 година. Спрямо предходната година през 2018 г. намаление е отчетено в цената на нивите – с 16.2%. Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 26.6%.